Zasady odbywania praktyk zawodowych / praktyk wakacyjnych

  • uzyskanie zgody kierownika /jednostki komórki organizacyjnej na przyjęcie na praktykę,
  • podpisanie umowy pomiędzy Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.  a kierującym na praktykę

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 24/ 364 51 32 w godz. 8.00 – 15.00

Studenci/uczniowie uczelni/szkół zewnętrznych chcący realizować praktyki tzw. wakacyjne w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. muszą przedstawić zaświadczenie szczepienia przeciw COVID-19 (2 dawki + 7 dni karencji).

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie na praktykę i  możliwość jej realizacji uzależniona jest od aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, możliwości kadrowych i organizacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Do pobrania

Zarządzenie Nr 55.2019 z 07.11.2019 – Regulamin przeprowadzania praktyk studenckich.pdf
formularz zgłoszenia na praktyki.docx