1. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Szpital Świętej Trójcy
  2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Przychodnia Świętej Trójcy
Pełna nazwa poradniPoradnia Ginekologiczno-Położnicza
 AdresSzpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Izba Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Telefon do rejestracji24/ 364 51 59 – Rejestracja odbywa się tylko w godzinach pracy poradni
Dni i godziny pracy poradni
Telefon do rejestracji badań urynodynamicznych516 350 320 
Zatrudnieni lekarzedr n. med. Tadeusz Żurawik – specjalista ginekologii i położnictwa 
Karol Kisielewski – specjalista ginekologii i położnictwa
Marek Brzeziński – specjalista ginekologii i położnictwa
Ewa Kukieła Bieńkowska – specjalista ginekologii i położnictwa
 
Zakres świadczonych usługW poradni przyjmowane są pacjentki:
• zgłaszające się po wynik badania histopatologicznego po zabiegu operacyjnym, po zabiegu diagnostycznym w ramach ginekologii jednego dnia
• po zabiegach operacyjnych – do zdjęcia szwów, do pielęgnacji rany

W ramach poradni wykonywane są badania urodynamiczne.  

Pacjentka powinna zgłosić się na badanie z dobrze wypełnionym pęcherzem, ponieważ badanie rozpoczyna się od pomiaru strumienia moczu podczas swobodnej mikcji. Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie należy doprowadzić do wypróżnienia (badanie wykonuje się zwykle rano). W tym celu można kilka godzin wcześniej zastosować łagodne środki przeczyszczające lub jeśli to konieczne – lewatywę. Obecność zalegającego w odbytnicy stolca może, bowiem uniemożliwić prawidłowe pomiary ciśnienia śród brzusznego. Badania nie wykonuje się u osób z aktualnie istniejącą infekcją układu moczowego. Pacjentka proszona jest o ubranie spódnicy i zabranie obuwia na zmianę.
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
• Skierowanie (jeżeli pacjentka zgłasza się do operacji)
• Dowód osobisty (numer PESEL)
• Dowód ubezpieczenia
• Skierowanie, Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – przy odbiorze wyników histopatologicznych

Pacjenci komercyjni
• Dowód osobisty
Pełna nazwa poradniPoradnia Ginekologiczno-Położnicza
 AdresPrzychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Miodowa 2, 09-400 Płock
Telefon do rejestracji24/ 364 53 18
Dni i godziny pracy poradniponiedziałek – 7.00 – 14.00
środa – 7.00 – 18.00
czwartek – 7.00 -15.00
Telefon do rejestracji badań urynodynamicznych24/ 364 53 18
Zatrudnieni lekarzeKinga Księżakowska-Łakoma – specjalista położnictwa i ginekologii
Grzegorz Kruczyński – specjalista ginekologii i położnictwa
Krzysztof Ruta – specjalista ginekologii i położnictwa
Zakres świadczonych usługprofilaktyka i leczenie chorób kobiecych,
prowadzenie ciąży,
pobieranie cytologii;
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
– Dowód osobisty (numer PESEL)
– Dowód ubezpieczenia

Pacjenci komercyjni
– Dowód osobisty