Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oprócz świadczeń udzielanych w ramach kontraktu z NFZ, ma w swojej ofercie również usługi pełnopłatne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz profesjonalizmowi personelu, świadczymy pomoc medyczną na wysokim poziomie, w konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla pacjentów komercyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku poniżej. Podane kwoty są cenami brutto.

zakreskontakt
ORTOPEDIA
konsultacje lekarskie

603 303 070
w godzinach 8.00-14.00 
ORTOPEDIA
zabiegi operacyjne
723 454 903
w godzinach 8.00-14.00
CHIRURGIA
konsultacje lekarskie
zabiegi operacyjne
723 454 903
w godzinach
od 08.00 do 14.00
  BADANIA ENDOSKOPOWE
(kolonoskopia, gastroskopia)  
662 028 232
poniedziałek – piątek
w godzinach od 12.30 do 14.00  
GINEKOLOGIA
zabiegi operacyjne
zabiegi w trybie jednodniowym
indywidualna opieka położnej w trakcie porodu

609 671 218
(w pierwszej kolejności prosimy wysłać sms
z informacją o rodzaju usługi)
 
  REHABILITACJA
(Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu
Szpitala Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28)
konsultacje lekarskie
zabiegi rehabilitacyjne  
    532 401 081
poniedziałek-piątek
w godzinach od 8.00-14.00
  REHABILITACJA
(Centralny Ośrodek Rehabilitacji,
ul. Tysiąclecia 13)
  603 303 501
w godzinach
od 07.00 do 18.00
  OKULISTYKA
(OPERACJE ZAĆMY)  
  723 454 903
w godzinach
od 8.00-14.00
  BADANIA RTG i USG
*Uwaga! Badanie RTG wykonywane jest
bez wcześniejszej rejestracji po okazaniu
skierowania przez pacjenta  
    24 364 51 34    
USG ortopedyczne
(możliwe tylko z konsultacją ortopedyczną)
USG stawów biodrowych dzieci
  603 303 070
w godzinach
od 07.30 do 15.00
  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA    24 364 51 35  
  BAKTERIOLOGIA    24 364 52 40  

Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz pozostałej dokumentacji

Uprzejmie informujemy, iż wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz pozostałej dokumentacji przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wynosi:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej : 16,29 zł brutto
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,57 zł brutto
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej: 3,26 zł brutto
  • za jedną stronę kopii lub wydruku z elektronicznego nośnika danych, jeżeli Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej: 0,57 zł brutto
  • za jedną stronę kopii pozostałej dokumentacji nie będącej dokumentacją medyczną: 0,57 zł brutto

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny ustalona zgodnie z  ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1473) od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok  oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi: 40,00 zł za każdą dobę.

Nr rachunku bankowego: 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Do pobrania

Cennik obowiązujący od 01.05.2024 r.


Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.