Prawa i obowiązki pacjenta
w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku
oraz
obowiązki osób odwiedzających

POBIERZ

Informacja Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy/ Медична допомога для громадян України  
Ministerstwo Zdrowia
Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdują się wszystkie informacje, dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy/ На цій сторінці знаходиться вся інформація, яку ми публікуємо на сайті gov.pl/zdrowie щодо допомоги громадянам України.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy  
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa pacjenta/ Права пацієнта.
https://www.gov.pl/web/rpp/- https://www.gov.pl/web/rpp/informacje-dla-obywateli-ukrainy—–  
Pacjent z Ukrainy/Пацієнти з України
Informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce.
https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini  
Teleplatforma pierwszego kontaktu/Телеплатформа першого контакту
w nocy, w weekendy i święta, czyli w okresy zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej, przez telefon pacjent otrzyma profesjonalną opiekę medyczną. Dostępna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnegow soboty i niedziele i w inne dni, które zgodnie z przepisami są dniami wolnymi, od 8:00 do 8:00 dnia następnego.
https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka/ua  
Infolinia NFZ także w języku ukraińskim
Całodobowa infolinia NFZ udziela pacjentom informacji w kilku językach, tym w polskim i ukraińskim.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html  
Infolinia NFZ dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy
Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html  
Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej
Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej  
Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń
Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html  
Rada Unii Europejskiej zdecydowała o wdrożeniu mechanizmu tzw. ochrony tymczasowej dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku wojny
Zgodnie z przepisami, niezbędna pomoc w zakresie opieki medycznej obejmuje przynajmniej opiekę w nagłych wypadkach oraz podstawowe leczenie chorób.
https://www.gov.pl/web/rpp/ochrona-tymczasowa-dla-osob-uciekajacych-z-ukrainy-w-wyniku-wojny-decyzja-rady-ue
Bezpłatna, zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla obywateli Ukrainy https://kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/pomoc-dla-ukrainy/bezplatna-zdalna-pomoc-psychologiczna-i-psychiatryczna-dla-obywateli-ukrainy/  
Darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Będzie też można uzyskać wsparcie w języku rosyjskim.
https://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/  
Karta wywiadu lekarskiego w j. ukraińskim (NIL)
https://nil.org.pl/dzialalnosc/pomoc-dla-ukrainy/5956-slowniki-polsko-ukrainskie-i-karta-wywiadu-lekarskiego  
Jak zrealizować i wystawić receptę dla obywatela Ukrainy?
https://farmaceucidlaukrainy.pl/    
Lekarze dla Ukrainy
Polscy lekarze oferują bezpłatną pomoc medyczną wszystkim uchodźcom wojennym w prywatnych placówkach medycznych.
https://lekarzedlaukrainy.pl/pl?teleconsultation=false  
Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ)
Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.
https://moz.gov.ua/
https://www.facebook.com/moz.ukr