Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock
Telefon do rejestracji: 24/ 364 52 80

Pacjent rejestrowany telefonicznie zobowiązany jest w ciągu wyznaczonego przez rejestrację terminu dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Rehabilitacyjnej.

Telefon do poradni: 24/ 364 52 80
Dni i godziny rejestracji: poniedziałek – piątek 7.00 -18.00

  • Dorota Królikowska – lekarz rehabilitacji medycznej
  • Stefan Łobodziński – lekarz rehabilitacji medycznej
  • Poradnia współpracuje z Pracownią Rentgenowską, Ultrasonograficzną w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
  • Pacjent, który otrzyma skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, będzie mógł je zrealizować w naszej bądź innej placówce.
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione na wizycie komercyjnej nie jest refundowane przez NFZ, co oznacza, że pacjent musi je opłacić sam.
  • Pacjenci w ramach NFZ – aktualne skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W Poradni Rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy danej jednostki chorobowej. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
  • Pacjenci komercyjni – potwierdzenie wpłaty za wizytę (wydawane w rejestracji)