Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki  zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz  całodobowo w weekendy i święta.

Kontakt: 24 364 51 61, 24 364 52 29 (w godzinach pracy poradni).
Lokalizacja: Wejście do poradni jest od strony ul. Kościuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Zacisze).

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych
  • w domu pacjenta – w przypadkach medycznie uzasadnionych (osoby z obszaru miasta Płock)
  • telefonicznie.

Kiedy można skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia (które uwaga nie jest stanem nagłym! finansowanym odrębnie przez NFZ) bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta, czy też na to, do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację, tj. w przypadku:

  • nagłego zachorowania (ale nie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego);
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Stan nagły (definicja) – przez stan nagłego zagrożenia zdrowotnego należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się. W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie w izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach). W sytuacji zagrażającej życiu pomoc w niezbędnym zakresie może być udzielona także przez podmiot, który nie ma umowy z NFZ.