Pełna nazwa poradniPoradnia Okulistyczna dla Dzieci
AdresPrzychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej   
ul. Miodowa 2, 09-400 Płock 
Telefon do rejestracji24/ 364 53 02
Dni i godziny przyjęćponiedziałek – 11.30 – 18.00
wtorek – 08.30 – 12.30
środa – 08.30 – 12.30
czwartek – 08:00 – 13:00
piątek (każdy 3 piątek miesiąca) – 8.00 – 11.00
Telefon do poradni24/ 364 53 15
Zatrudnieni lekarzeAgnieszka Stogowska – lekarz okulista
Agnieszka Sobolewska – specjalista okulista
Zakres świadczonych usługLeczenie wad wrodzonych i nabytych,
Leczenie niedrożności dróg łzowych,
Komputerowe badanie wad wzroku i korekcja wad wzroku,
Badanie dna oka,
Pomiar ciśnienia śródgałkowego,
Leczenie zachowawcze niedowidzenia i zeza,
Badanie stopni obuocznego widzenia i kątów zeza,
Ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne dzieci zezujących wykonywane przez dyplomowaną ortoptystkę,
Ćwiczenia konwergencji, 
Ćwiczenia ruchów gałki ocznej. 
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
Dowód osobisty (numer PESEL)
Dowód ubezpieczenia

Pacjenci komercyjni
Dowód osobisty