Kierownik: Katarzyna Brzezińska
Z-ca Kierownika: Halina Kisielewska
Koordynator Poradni Specjalistycznych: Katarzyna Brzezińska
Pielęgniarka Koordynująca: Agnieszka Kwaśniewska
Rejestracja POZ: 24 364 53 50 (w godzinach 7.00 – 18.00)
Rejestracja Specjalistyczna: 24 364 53 02, 24 364 53 41 (w godzinach 7.00 -18.00)

Do zadań w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej należy wykonywanie świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i konsultacyjnych uzupełniających świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczeń w miejscu pracy, w tym badania profilaktyczne, wstępne i okresowe.

Świadczenia z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są w następujących poradniach:

 • Poradnia lekarza POZ
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dorosłych
 • Pracownia angiografii fluoresceinowej
 • Poradnia ginekologiczno – położnicza
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia  stomatologiczna dla dzieci

Jeżeli chcesz zapisać się do lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej robisz to poprzez złożenie deklaracji wyboru. Taką deklarację otrzymasz w rejestracji Przychodni. Możesz ją również pobrać ze strony Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wydrukować i wypełnić w domu, po czym złożyć ją w rejestracji. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji przez Internetowe Konto Pacjenta.

Do pobrania

Informacja o warunkach udzielania teleporad udzielanych w ramach POZ wyd. I (522.92kB)
Zasady zlecania testów na koronawirusa w POZ (531.06kB)