Treść artykułu

Drodzy Pacjenci,

W związku z otrzymywanymi sygnałami o telefonach od osób, które podają się za pracowników placówek medycznych, prosimy o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności.

Oszuści prowadzą rozmowę tak, by pod pozorem aktualizacji danych osobowych wyłudzić od Państwa dane osobowe (imię , nazwisko , PESEL, nr dowodu osobistego), jak również pozyskać jak najwięcej szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia.

Przypominamy, iż pracownicy naszej przychodni ani szpitala nie kontaktują się z telefonicznie w celu aktualizacji danych osobowych. Każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa, stanowiącego przestępstwo zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Bardzo proszę w przypadku takiego telefonu nie przekazywać żadnych danych osobowych i natychmiast zakończyć rozmowę. Pracownik PZOZ może prosić o podanie Państwa danych wyłącznie w sytuacji, kiedy Pacjent sam dzwoni do nas w celu np. umówienia się na wizytę.  Pracownicy PZOZ nigdy nie dzwonią do Państwa z zastrzeżonych numerów telefonów.