Pełna nazwa poradniPoradnia Okulistyczna dla Dorosłych
AdresPrzychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Miodowa 2, 09-400 Płock 
Telefon do rejestracji24/ 364 53 02 
24/ 364 53 41  
Dni i godziny przyjęćponiedziałek – czwartek – 7.00 – 18.00
piątek – 7.00 – 15.35
Telefon do poradni24/ 364 53 32
24/ 364 53 16
24/ 364 53 17 
Zatrudnieni lekarzeTomasz Katański – specjalista okulista
Monika Lewandowska – specjalista okulista
Natasza Pankiewicz – Tomińska – lekarz okulista
Agnieszka Słodka – specjalista okulista
dr n med. Tomasz Wierzchowski – lekarz okulista
Agnieszka Sobolewska – specjalista okulista
Krystyna Siemieniuk – lekarz okulista
Zakres świadczonych usługLeczenie chorób układu wzrokowego,
Komputerowy pomiar wad wzroku,
Dobór okularów korekcyjnych,
Badanie pola widzenia (kinetyczne i statyczne),
Pomiar ciśnienia śródgałkowego,
Badanie Trójlustrem Goldmanna,
Badanie wydzielania łez i struktury filmu łzowego,
Badanie dna oka,
Badanie widzenia barwnego,
Badanie widzenia przestrzennego,
Badanie OCT,
Fotokoagulacja 
Dokumenty niezbędne do przyjęciaPacjenci w ramach NFZ
Dowód osobisty (numer PESEL)
Dowód ubezpieczenia

Pacjenci komercyjni
Dowód osobisty