Treść artykułu

INFORMACJA

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024  roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uprzejmie informujemy,

że na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku przy ulicy Kościuszki 28,

na potrzeby pacjentów objętych hospitalizacją,

został utworzony odrębny obwód głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 69.

7:00 – 21:00 – Lokal Komisji: Budynek H – Grzybek

12:00 – 16:00 – Oddziały w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku – głosowanie odbywa się z zastosowaniem urny pomocniczej

Uwaga: W trakcie głosowania przy zastosowaniu urny pomocniczej zarządzona została przerwa w głosowaniu w lokalu komisji w Budynku H – Grzybek