Fundusz Celowy

Beneficjent:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 09-402 Płock, Kościuszki 28

Miejsce realizacji zadania:

Pododdział Rehabilitacji Narządów Ruchu w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku, Kościuszki 28

Rodzaj dofinansowania:

Fundusz Celowy ze środków Ministerstwa Zdrowia

Nazwa zadania:

Dotacja celowa na realizacje zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Wartość zadania:

500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania:

500 000,00 PLN

Celem dofinansowania celowego jest wyposażenie oraz przeszkolenie personelu medycznego Pododdziału Rehabilitacji Narządów Ruchu  w n/ w urządzenia robotyczne:

  • Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 2 sztuki – całkowity koszt: 96 100,00 PLN;
  • Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – 1 sztuka – całkowity koszt: 40 000,00 PLN;
  • Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych – 1 sztuka – całkowity koszt: 363 900,00 PLN.

Termin realizacji umowy:

31.03.2024 r.