Program profilaktyczny będzie realizowany do dnia 30 listopada 2024 r. 

Program przeznaczony jest dla osób mieszkających w Płocku, objętych powszechnym – obowiązkowym  i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym:

 1. w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 2. w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) – w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Przy określaniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia pacjenta. 

Miejsce realizacji świadczeń w ramach programu:   

 1. indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum – Poradnia Internistyczna (parter budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych), ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock:
  • wtorek – 07.00 – 14.00; 15.00 – 18.00
  • środa – 07.00 – 14.00
  • czwartek – 07.00 – 14.00 15.00 – 18.00     
 2. badanie kolonoskopowe – Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, wg następującego harmonogramu:  
  • poniedziałek – 15.00 – 18.00
  • wtorek – 07.30 – 08.00; 14.00 – 14.30
  • czwartek – 15.00 – 18.00
  • sobota (1 w m-cu) – 08.00 – 10.00 

Sposób zgłaszania się do programu polityki zdrowotnej i rejestracji pacjentów:    

 1. osobiście – Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o., ul.  Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:00;
 2. telefonicznie wraz ze wskazaniem numeru telefonu – Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:00; numer rejestracji telefonicznej: 662 028 232.