Treść artykułu

Aktualności Szpital Płock

Zapraszamy na ambulatoryjną fizjoterapię po przebyciu Covid-19 do Centralnego Ośrodka Rehabilitacji Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.


Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock
Telefon do rejestracji: 24 364 52 80

Cel główny programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19: wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19.

Cele szczegółowe programu:

  • poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;
  • zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID- 19;
  • edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie może wystawić lekarz wykonujący świadczenia w ramach umów z NFZ, np. lekarz POZ, lekarz specjalista neurolog, ortopeda, reumatolog itp.)

Warunki kwalifikacji do świadczenia:

  • Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID 19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID – 19.
  • Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów:

– w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4)- program podstawowy,
– w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥2 (0-4)- program rozszerzony

Podstawą programu są dwa elementy: trening fizyczny i edukacja. Dodatkowo, w zależności od potrzeb chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m. in. techniki mobilizacji i ewakuacji wydzieliny, trening równowagi, metody specjalne dedykowane chorym z deficytami neurologicznymi itp.

Uczestnik programu w czasie trwania programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 24 364 52 80.