Treść artykułu

Województwo Mazowieckie wspiera mazowieckie szpitale realizując projekt unijny pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Projekt jest w znacznej części finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie przypominamy, że mamy zaszczyt być wśród placówek, które otrzymują to cenne wsparcie.

W ramach kolejnej umowy użyczenia przekazano nam dwa Defibrylatory dwufazowe z możliwością stymulacji i kardiowersji (o wartości 33 480,00 zł).

Przypominamy, że poprzednio w ramach umowy użyczenia otrzymaliśmy również Aparat RTG Samsung GM 85 wraz z akcesoriami (o wartości 397 314,72 zł), 5 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych Perfusor Compact Plus (o wartości 14 850,00 zł) oraz Ssak elektryczny (o wartości 8 743,68 zł).

Sprzęt ten istotnie przyczyni się do zwiększenia możliwości diagnostycznych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19