Treść artykułu

Województwo Mazowieckie wspiera mazowieckie szpitale realizując projekt unijny pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Projekt jest w znacznej części finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie przypominamy, że mamy zaszczyt być wśród placówek, które otrzymują to cenne wsparcie.

W ramach umowy użyczenia przekazano nam Aparat RTG Samsung GM 85 wraz z akcesoriami oraz 5 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych Perfusor Compact Plus. Sprzęt ten istotnie przyczyni się do zwiększenia możliwości diagnostycznych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Za okazane wsparcie dziękujemy!

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19