Udziela świadczeń pacjentom wymagającym kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

W ramach leczenia dochodzący na zabiegi pacjenci mogą skorzystać z pakietu świadczeń rehabilitacyjnych, które są w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka dziennego wynosi minimum 3 tygodnie, średnio wykonywanych jest 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta. Pacjent przebywa w Ośrodku minimum 3 godziny.

W  czasie pobytu do dyspozycji Pacjentów jest pokój wypoczynkowy.

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawione przez lekarza:

 • oddziału urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,
 • ginekologicznego,
 • poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz
 • podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych. Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.

Rehabilitację w Ośrodku rozpoczyna wizyta lekarska u lekarza specjalisty rehabilitacji, który po badaniu zleca zabiegi fizjoterapeutyczne. Proces usprawniania rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez fizjoterapeutę.