Zajmuje się kompleksowo dziećmi do 18 r.ż., a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, do 25 r.ż.

Czas trwania rehabilitacji dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 120 dni zabiegowych, od 1-3 godzin dziennie, w zależności od wieku dziecka i potrzeb.

Oferuje kompleksową terapię fizjoterapeutyczną, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, konsultacje i badania lekarskie.

Terapia dostosowana jest indywidualnie do stanu klinicznego dziecka.

Pracujemy wg metod neurofizjologicznych (m.in. Vojta, NDT-Bobath, PNF) oraz w grupkach nie większych niż 4 dzieci.

Terapia skierowana jest do dzieci :

 • Z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • Z chorobami metabolicznymi
 • Z zaburzoną koordynacją ruchową pochodzenia centralnego
 • Z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • Z wrodzonymi wadami rozwojowymi
 • Z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • Z zespołem aberracji chromosomów

Podstawą przyjęcia do ośrodka jest skierowanie wystawione przez lekarza:

 • Neonatologa
 • Specjalistę rehabilitacji
 • Specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Neurologa
 • Reumatologa
 • Chirurga dziecięcego
 • Lekarza POZ