Kierownik: Michał Wojciechowski – specjalista psychiatra
Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35

Dzienny Oddział Psychiatryczny jest oddziałem o profilu terapeutycznym, który stanowi pośrednią formę leczenia między hospitalizacją a leczeniem ambulatoryjnym. Najważniejszym celem pracy z pacjentem jest kontynuowanie leczenia, terapii i socjoterapii oraz poprawa funkcjonowania codziennego i powrót do aktywnego życia społecznego.

Kontakt

kierownik  24 364 53 81
Sekretariat
Paweł Kaszubski
662 028 230
24 364 53 79  
Gabinet zabiegowy
Elżbieta Nadkowska – pielęgniarka 
24 364 53 73  

Lekarz

 • Monika Tucholska – specjalista psychiatra

Psycholodzy, psychoterapeuci

 • Paula Dobaczewska – psycholog
 • Sylwia Różańska – psycholog
 • Emilia Pińska – psycholog
 • Anna Czarnomska – Rypińska – psycholog
 • Dorota Grzonka – psychoterapeuta

Terapeuci zajęciowi

 • Katarzyna Rychlińska – Domańska
 • Natalia Chylińska
 • kontynuację leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych,
 • intensywną terapię we wszystkich zakresach,
 • zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne,
 • maksymalną redukcję objawów chorobowych,
 • motywację do kontynuowania terapii ambulatoryjnej,
 • nabycie umiejętności adaptacyjnej w społeczeństwie.
 • Dowód osobisty
 • Skierowanie do szpitala