Stale zwiększająca się ilość wypadków i urazów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, częstsze pobyty w szpitalu i dotychczasowy brak odpowiednich dokumentów do zapisywania grupy krwi spowodowały, że powstała potrzeba wyposażenia każdego z nas w stosowny dokument, jakim jest „Karta grupy krwi”.

Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi w swojej ofercie oprócz badań immunohematologicznych ma Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi. tzw KREWKARTĘ, często nazywaną kartą ratującą życie.”

 • Karta jest wykonana na miarę XXI wieku, spełnia wszystkie stawiane jej wymagania i idealnie wypełnia lukę powstałą z powodu braku informacji na temat grupy krwi w nowych dowodach osobistych.
 • Wydana identyczną technologią, co nowy dowód osobisty idealnie komponuje z dzisiejszymi dokumentami i innymi kartami kredytowymi czy bankomatowymi i powinna zawsze i wszędzie być noszona przez każdego z nas na pierwszym miejscu w portfelu. Raz wyrobiona karta towarzyszy nam przez całe życie.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. §9 pkt.4: ” Za potwierdzony wynik grupy krwi uznaje się:
  1) dwa zgodne wyniki badań określonych w ust. 3;
  2) wynik zawierający wpisy o dwóch zgodnych oznaczeniach określonych w ust. 3;
  3) wynik wpisany w karcie grupy krwi, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
  4) wynik wpisany legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych”.

Drodzy rodzice! to Wy powinniście zadbać, aby Wasze dzieci również posiadały „Kartę grupy krwi”, bo przecież na ich zdrowiu i życiu zależy Wam najbardziej. Raz wyrobiona karta pozostaje z nami na całe życie i dodatkowo w dużym stopniu ułatwia nam niektóre procedury medyczne zaoszczędzając czas i pieniądze. Wyrobienie krew karty u dziecka jest możliwe tylko na podstawie dokumentu ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty).”

Każdy z nas bez względu na wiek, płeć, czy stopień ryzyka zawodowego powinien posiadać swoją „Kartę grupy krwi” i oby nigdy nie była ona mu potrzebna – gdyby jednak okazało się inaczej wierzymy, że w stu procentach spełni swoją rolę – rolę ratowania życia!