Stale zwiększająca się ilość wypadków i urazów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, częstsze pobyty w szpitalu i dotychczasowy brak odpowiednich dokumentów do zapisywania grupy krwi spowodowały, że powstała potrzeba wyposażenia każdego z nas w stosowny dokument, jakim jest „Karta grupy krwi”.

Jesteśmy jedynym laboratorium w Płocku, które posiada w swoich strukturach pracownię serologii grup krwi i w swojej ofercie mamy badania serologiczne, a także  Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi tzw. KREWKARTĘ, często nazywaną kartą ratującą życie.

  • Karta jest wykonana na miarę XXI wieku, spełnia wszystkie stawiane jej wymagania i idealnie wypełnia lukę powstałą z powodu braku informacji na temat grupy krwi w nowych dowodach osobistych.
  • Wydana identyczną technologią, co nowy dowód osobisty idealnie komponuje z dzisiejszymi dokumentami i innymi kartami kredytowymi czy bankomatowymi i powinna zawsze i wszędzie być noszona przez każdego z nas na pierwszym miejscu w portfelu. Raz wyrobiona karta towarzyszy nam przez całe życie.
  • Zgodnie z opinią Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jak również Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie oznaczania grupy krwi (Dz. U. 191. 1607) o treści: „… Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisu w dowodzieosobistym, Karcie grupy krwi, legitymacji honorowego dawcy krwi …„wynika, że takim dokumentem dla osób posiadających nowy dowód osobisty i osób niepełnoletnich staje się „Karta grupy krwi”, która jako jedyny tego typu dokument jest honorowana przez Służbę Zdrowia. Każdy z nas ma ustawowe prawo żądać wyniku grupy krwi do trwałej ewidencji wystawionego na takiej karcie. Nie musimy chyba nikomu wyjaśniać jakie ważne jest posiadanie takiej karty w skrajnych sytuacjach, gdy o przeżyciu decydują cenne minuty, a posiadanie karty umożliwia natychmiastowe podanie krwi.

Drodzy rodzice! to Wy powinniście zadbać, aby Wasze dzieci również posiadały „Kartę grupy krwi”, bo przecież na ich zdrowiu i życiu zależy Wam najbardziej. Raz wyrobiona karta pozostaje z nami na całe życie i dodatkowo w dużym stopniu ułatwia nam niektóre procedury medyczne zaoszczędzając czas i pieniądze.

Każdy z nas bez względu na wiek, płeć, czy stopień ryzyka zawodowego powinien posiadać swoją „Kartę grupy krwi” i oby nigdy nie była ona mu potrzebna – gdyby jednak okazało się inaczej wierzymy, że w stu procentach spełni swoją rolę – rolę ratowania życia!