Kierownik: Iwona Olkowicz – specjalista Diagnostyki Laboratoryjnej

Kontakt

Laboratorium
ul. Kościuszki 28, Płock  
24 364 51 35
Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi
ul. Kościuszki 28, Płock  
24 364 51 29
Pracownia Bakteriologii
ul. Kościuszki 28, Płock  
24 364 52 40
Punkt pobrań
ul. Miodowa 2, Płock

Punkt pobrań
ul. Zielona 40, Płock

24 364 54 02
Punkt pobrań
ul. Reja 15/3, Płock

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium, wpisanym na listę ewidencji laboratoriów prowadzonych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2677.

 • W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Bakteriologii pracuje : 12 diagnostów, w tym 2 specjalistów z mikrobiologii, 1 specjalista z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, 4 specjalistów z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 1 specjalista z analityki klinicznej, 1 diagnosta posiadający specjalizację I°, 1 diagnosta w trakcie specjalizacji, 3 młodych diagnostów oraz 11 starszych techników analityki medycznej.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  wraz z Pracownią Bakteriologii jest wyposażony w nowoczesny sprzęt następujących firm : Sysmex, Roche Diagnostics, Simens, Ortho Clinical Diagnostics, Bioksel, Bio Merieux, Greiner Bio-One.
 • Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych umożliwiający lekarzom podjęcie właściwej diagnozy. Panel ten obejmuje badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, wirusologiczne i bakteriologiczne.
 • Laboratorium uczestniczy w Zewnętrznych Kontrolach Jakości Badań organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki tj. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Polmikro, Quality Control Serwis QCS, Randox –RIQAS, Labquality.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  oraz Pracownia Bakteriologii posiadają świadectwo jakości Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Pracownie diagnostyki laboratoryjnej

 • Hematologii,
 • Biochemii,
 • Koagulologii,
 • Analityki ogólnej,
 • Immunochemii,
 • Serologiczna z Bankiem Krwi.
 1. Punkt pobrań ul. Kościuszki 28, Płock
  • Laboratorium 24/364-51-35;
  • Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi 24/364-51-29;
  • czynny:
   – w dni powszednie w godzinach: 7.15 – 18.00
   – w soboty, niedziele i święta w godzinach: 7.15-14.00
  • wydawanie wyników:
   – w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 10.00 – 18.00
   – w soboty i niedziele w godzinach: 10.00 – 14.00;
   – wyniki badań można odebrać również on-line – warunkiem jest podanie adresu e-mail podczas rejestracji! (wyniki.plockizoz.pl)
 2. Punkt pobrań ul. Miodowa 2, Płock
  • czynny: we wtorki, środy i piątki  w godzinach 7.30 – 10.30
 3. Punkt pobrań ul. Zielona 40, Płock
  • tel. 24/364-54-02
  • czynny: czwartek w godzinach  7.15 – 10.00
 4. Punkt pobrań ul. Reja 15/3, Płock – od dnia 03.11.2022 r.
  • czynny: środa i czwartek w godzinach  7.30 – 10.00

Lokalizacja: ul. Kościuszki 28, Płock (bud. A, osobne wejście)

Telefon: 24 364-52-40

Pracownia Bakteriologii wykonuje badania z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki lekarskiej. Wynik badania obejmuje identyfikację drobnoustrojów chorobotwórczych, oznaczenie ich lekowrażliwości oraz interpretację zgodnie z zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

Materiał do badań bakteriologicznych pobierany jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 14.30
 • w soboty w godzinach: od 8.00 do 11.30

Wydawanie wyników:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 (istnieje możliwość odebrania wyniku z Laboratorium Szpitala Świętej Trójcy do godziny 18.00 po wcześniejszym osobistym ustaleniu z pracownikami Pracowni Bakteriologii)
 • w soboty w godzinach od 10.00 do 12.00