Informacje o programie

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 na lata 2021 – 2023 jest finansowany w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Realizator: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Miejsce udzielania świadczenia: Centralny Ośrodek Rehabilitacji (ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock)

Okres realizacji programu: od dnia 20.07.2021 r. do dnia 15.12.2023 r.

Budżet: na realizację programu przez Realizatora Województwo przeznacza kwotę w łącznej wysokości: 190 949,00 zł.

Celem głównym programu jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

W ramach oceny uwzględniane będą następujące obszary:

 • tolerancja wysiłku fizycznego,
 • natężenie występowania duszności,
 • natężenie występowania przewlekłego zmęczenia,
 • natężenie występowania lęku / zaburzeń nastroju,
 • sprawność fizyczna,
 • wiedza w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19.

Uczestnicy

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które udzielą świadomą zgodę na udział w programie oraz złożą pisemne oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzystają aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami medycznymi i klinicznymi są:

 • osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19* – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 – U07.1 lb U09;

 • u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objawowy COVID-19 – dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

  *osoba może zostać ponownie przyjęta do programu tylko w przypadku ponownego zakażenia potwierdzonego kolejnym testem genetycznym metodą RT-PCR  lub potwierdzonego kolejnym zaświadczeniem od lekarza, w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 – U07.1 lb U09 lub potwierdzonego kolejnym wypisem ze szpitala ze wskazaniem ponownego przebycia COVID-19 lub potwierdzonego inną dokumentacją medyczną wskazującą na ponowne przebycie COVID-19 oraz występuje u niej przedłużający się objawowy COVID-19 – dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Kwalifikację do programu przeprowadza fizjoterapeuta.

Udział w programie jest bezpłatny.

Planowane interwencje

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • edukacyjnej;
 • terapeutycznej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

Realizacja programu obejmuje:

 • program podstawowy – 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, 1 wizytę terapeutyczną oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową;

 • program rozszerzony – 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, maksymalnie 18 wizyt terapeutycznych (częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni) oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Kwalifikacji pacjenta do danego programu dokonuje fizjoterapeuta oceniając stan jego zdrowia na wizycie wstępnej.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu.

Świadczenia udzielane będą przez magistra fizjoterapii posiadającego co najmniej
3- letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Zgłoszenia do programu

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 7.00 – 18.00 pod numerami telefonu:
24 364 52 80 i603 303 501 lub osobiście w rejestracji Centralnego Ośrodka Rehabilitacji.