Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

zatrudni

KIEROWNIK

ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

LEKARZ RADIOLOG
(ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ)

Informacje dodatkowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@plockizoz.pl

Wszelkich informacji udziela: pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

nr tel. 24 364 51 78, 668 103 023

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym:
https://szpitalplock.pl/ochrona-danych-osobowych-zgodnie-z-rozporzadzeniem-eu-rodo-2/