Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko :

LEKARZA – SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakietu Microsoft Office) i urządzeń biurowych,
 • umiejętności interpersonalne, optymistyczne usposobienie, empatia,
 • dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w oddziale całodobowym,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę na cały etat lub umowa cywilno-prawna,
 • wysokie wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Informacje dodatkowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ) osobiście do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub drogą na adres e-mail: rekrutacja@plockizoz.pl.

W temacie maila proszę wpisać lekarz chorób wewnętrznych.

Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 12:00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

Wszelkich informacji udziela: Dyrektor ds. Lecznictwa nr tel. 24 364 51 00, pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nr tel. 24 364 51 32, 723-555-957.


Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym:
https://szpitalplock.pl/ochrona-danych-osobowych-zgodnie-z-rozporzadzeniem-eu-rodo-2/