Lekarz planujący odbyć staż kierunkowy w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. powinien uzyskać zgodę kierownika /jednostki komórki organizacyjnej. Następnie należy złożyć podanie (podpisane przez kierownika /jednostki komórki organizacyjnej) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 24/ 364 51 32 w godz. 8.00 – 15.00 

Lekarze chcący realizować staże cząstkowe w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. muszą przedstawić zaświadczenie szczepienia przeciw COVID-19 (2 dawki + 7 dni karencji).

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie na staż i  możliwość jego realizacji uzależniona jest od aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, możliwości kadrowych i organizacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.