Lekarz planujący odbyć staż kierunkowy w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w ramach porozumienia o wolontariacie powinien uzyskać zgodę kierownika /jednostki komórki organizacyjnej.

Następnie należy w Kancelarii Spółki złożyć podanie do Zarządu Spółki (zaakceptowane przez kierownika /jednostki komórki organizacyjnej).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 24/ 364 51 32 w godz. 8.00 – 15.00