Osoby, które mają zamiar wykonywać w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. pracę w formie wolontariatu powinny uzyskać zgodę kierownika /jednostki komórki organizacyjnej, w której prace te będą wykonywane (np. kierownika działu, ordynatora oddziału).

Następnie należy w Kancelarii Spółki złożyć podanie do Zarządu Spółki (zaakceptowane przez kierownika jednostki/komórki organizacyjnej). Do podania należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 24/ 364 51 32 w godz. 8.00 – 15.00