Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich

Cel projektu: Stworzenie systemu przechowywania i podawania leków oraz dostosowania systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług dla potrzeb obywateli (pacjentów, pracowników).
Wartość ogółem: 6 404 162,10
Wydatki kwalifikowane: 6 392 022,10
Dofinansowanie: 5 113 617,68