Beneficjent: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. położonych przy ul. Kościuszki 28, Miodowej 2 oraz Tysiąclecia 13 w Płocku”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „ Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 696 931,03 zł

Dofinansowanie: 3 032 164,44 zł

Głównym celem projektu: jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło, co przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia komfortu użytkowania obiektów przez pacjentów oraz pracowników szpitala. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.

Planowane efekty:
Inwestycja przewiduje przeprowadzenie termomodernizacji budynków wchodzących w skład Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w następujących zakresach:

Budynek C przy ul. Kościuszki 28:

 1. wymiana starych opraw świetlówkowych na nowe oprawy LED,
 2. docieplenie przegród zewnętrznych dodatkową warstwą materiału termoizolacyjnego,
 3. docieplenie dachu,
 4. wymiana stolarki drzwiowej,
 5. wymiana systemu grzewczego,
 6. wymiana systemu zaopatrzenia w c.w.u.

Budynek H przy ul. Kościuszki 28:
1) wymiana starych opraw świetlówkowych na nowe oprawy LED,
2) docieplenie przegród zewnętrznych dodatkową warstwą materiału termoizolacyjnego,
3) docieplenie dachu,
4) wymiana stolarki drzwiowej,
5) modernizacja systemu grzewczego,
6) modernizacja systemu zaopatrzenia w c.w.u.,

Budynek K przy ul. Kościuszki 28:

 1. wymiana starych opraw świetlówkowych na nowe oprawy LED,
 2. docieplenie przegród zewnętrznych dodatkową warstwą materiału termoizolacyjnego,
 3. docieplenie stropodachu,
 4. wymiana stolarki drzwiowej,
 5. docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem (II piętro) oraz łącznikiem,
 6. wymiana systemu grzewczego,
 7. wymiana systemu zaopatrzenia w c.w.u.,
 8. montaż instalacji fotowoltaicznej.

Centralny Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Tysiąclecia 13:

 1. wymiana starych opraw świetlówkowych na nowe oprawy LED,
 2. wymiana węzła cieplnego budynku,
 3. montaż instalacji fotowoltaicznej.

Przychodnia Świętej Trójcy przy ul. Miodowej 2:
• wymiana starych opraw świetlówkowych na nowe oprawy LED,
• wymiana węzła cieplnego budynku,
• wymiana zasobnika c.w.u.,
• montaż instalacji fotowoltaicznej.