Treść artykułu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. realizuje świadczenia medyczne w zakresie rehabilitacji dla pacjentów po przebytym COVID-19.


Świadczenia te wykonywane są w Centralnym Ośrodku Rehabilitacji w Płocku przy ulicy Tysiąclecia 13 przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy czuwają nad przebiegiem całego procesu rehabilitacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjentów.


Rehabilitacja pocovidowa odgrywa ogromnie ważną rolę w minimalizowaniu powikłań po przebytym zakażeniu koronawirusem, a głównym jej celem jest udzielenie pomocy pacjentom
w jak najszybszym powrocie do pełnej, życiowej sprawności oraz poprawa jakości ich życia.

Jak skorzystać z rehabilitacji po przebytym COVID-19


Ze świadczeń pacjenci korzystają na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Świadczenia realizowane są dwutorowo: w ramach programu NFZ i programu finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego – Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 na rok 2021 w formule podstawowej i rozszerzonej. O zakwalifikowaniu do rodzaju programu decyduje wykwalifikowany personel Centralnego Ośrodka Rehabilitacji podczas wstępnej wizyty.


Zgodnie z medycznymi zaleceniami i ze względu na bezpieczeństwo pacjentów proces prowadzonej rehabilitacji odbywa się stopniowo i pod kierunkiem wykwalifikowanego personelu.


Rehabilitacja obejmuje czas 6 tygodni. Maksymalna ilość wizyt terapeutycznych w tym okresie wynosi – 18 (w zależności od potrzeb pacjenta).

Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeuta ocenia stan pacjenta i kwalifikuje do programu podstawowego lub rozszerzonego. Wizyta terapeutyczna obejmuje interwencje fizjoterapeutyczne w postaci: treningu fizycznego na bieżni lub ergometrze rowerowym, ćwiczenia oddechowe, edukację i inne niezbędne formy usprawniania w zależności od potrzeb pacjenta. Wizyta końcowa, przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty początkowej, ocenia stan pacjenta po przeprowadzonych działaniach fizjoterapeutycznych.


Pacjenci na rehabilitację po przebytym COVID-19 są przyjmowani na bieżąco (nie są wpisywani do kolejki oczekujących).

Udział w programach jest bezpłatny.


Zgłoszenia do programu przyjmowane są w godzinach od 7.00 do 18.00 osobiście
w rejestracji Centralnego Ośrodka Rehabilitacji lub pod numerami telefonów: 603 303 501 oraz 24 364 52 80.


Serdecznie zapraszamy.