Treść artykułu

Nasza planeta, nasze zdrowie – Our planet, our health

Już jutro, 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia.

Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

W 2022 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi „Nasza planeta, nasze zdrowie”.

Światowa Organizacja Zdrowia w tym dniu skupi globalną uwagę na pilnych działaniach ‎‎niezbędnych do utrzymania w zdrowiu zarówno ludzi, jak i planety oraz wspieraniu ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie.


Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia:

(źródło: https://www.gov.pl/web/psse-przemysl/swiatowy-dzien-zdrowia-2022)

  • Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnianych, takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny.
  • Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powodując choroby, takie jak rak, astma, choroby serca i choroby przenoszone przez komary, takie jak denga.
  • 2 miliardom ludzi na całym świecie brakuje bezpiecznej wody pitnej. Chroń źródła wody, zapobiegając przedostawaniu się ścieków, odpadów i chemikaliów do naszych jezior, rzek lub wód gruntowych.
  • Co roku 829 000 ludzi umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
  • Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew, aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość czystego powietrza, którym oddychamy. Nie dla tytoniu.
  • Zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu może nasilać choroby układu oddechowego, zwłaszcza astmę. Dobrze zaplanowane systemy transportu publicznego, w tym bezpieczne chodzenie i jazda na rowerze, mogą poprawić jakość powietrza, złagodzić zmiany klimatyczne i zapewnić dodatkowe korzyści zdrowotne.
  • Nasza planeta, nasze Zdrowie – dbajmy o czystość naszego powietrza, wody i jedzenia. 

więcej informacji: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022


W Polsce obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia już dziś składamy serdeczne podziękowania za ich poświęcenie i trud wkładany w niesienie pomocy potrzebującym i okazywaną troskę o zdrowie pacjentów!!!