W odcinku Ginekologii pooperacyjnej leżą pacjentki po zabiegach operacyjnych narządu rodnego. Sala intensywnego nadzoru medycznego wyposażona jest w dwu łóżkowe stanowisko do monitorowania parametrów życiowych pacjentek. Oddział Ginekologiczny uczestniczy w programie „ Szpital bez bólu”.

Wykwalifikowany personel lekarski i położniczy zapewnia pacjentkom po zabiegach operacyjnych pełen komfort pobytu i minimalizację stresu związanego z hospitalizacją. Podczas pobytu w Oddziale istnieje możliwość skorzystania z porad psychologa.