Izba Przyjęć jest to miejsce pierwszego kontaktu pacjentki ze Szpitalem. Przyjęcia pacjentek odbywają się całą dobę. Opiekę zapewnia wykwalifikowany personel lekarski i położniczo – pielęgniarski.  Izba Przyjęć składa się z rejestracji, gabinetu lekarskiego, pokoju badań i pokoju USG.

Po założeniu historii choroby lekarz przeprowadza  badanie wstępne, wydaje stosowne zlecenia i chora przekazywana jest na właściwy odcinek oddziału (np. salę porodową, czy ginekologię).

Przed badaniem lekarskim warto przypomnieć sobie datę ostatniej miesiączki, lata operacji, przygotować nazwy leków, które obecnie są zażywane.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do szpitala:

  • Wynik grupy krwi i RH –oryginał z i imienną pieczątką osoby wykonującej badanie
  • Dowód osobisty
  • Aktualny dokument ubezpieczenia
  • Skierowanie od lekarza kierującego (przypadki nagłe przyjmujemy bez skierowania)
  • Dokumentacja  medyczna z poprzednich lat ( karty informacyjne z innych pobytów w szpitalach, wyniki badań rtg, usg), jeżeli taką pacjentka posiada

Tel: 24/ 364 51 59