W Oddziale Położniczym w odcinku „rooming – in” (matka z dzieckiem) przebywają pacjentki po porodzie.

Istnieje możliwość pobytu w pokoju rodzinnym (komercyjnym) za dodatkową opłatą. Pokój wyposażony jest w oddzielny węzeł sanitarny, lodówkę, Internet, TV, stanowisko do pielęgnacji noworodka, kanapę dla osoby towarzyszącej. Pokój stwarza domową atmosferę dla pacjentki i osoby towarzyszącej przez 24 godziny.